МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
АНАЛИЗ ДАННЫХ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ СИСТЕМЫ
НОРМАТИВНАЯ БАЗА СИНТЕЗА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ
Т.Б. Тюрбеева, Г.Д. Волкова, О.Г. Григорьев "Анализ нормативного обеспечения процессов жизненного цикла автоматизированных систем"
Т.Б. Тюрбеева, Г.Д. Волкова, О.Г. Григорьев "Анализ нормативного обеспечения процессов жизненного цикла автоматизированных систем"

Аннотация.

В работе рассмотрены существующие подходы к созданию автоматизированных систем и выявлены их особенности и перспективы использования. Проведен анализ обеспеченности нормативами процессов их создания и развития, который выполнялся на основе отечественной практики (ГОСТы 34-ого комплекса и связанные с ним ГОСТы); зарубежной практики (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 и связанные с ним ГОСТы) и практики методологии автоматизации интеллектуального труда. Представлено формальное описание процесса функционирования автоматизированных систем по выделенным практикам. Проведено исследование пригодности этих описаний для извлечения знаний из больших объемов неструктурированной текстовой информации.

Ключевые слова:

автоматизированная система, нормативное обеспечение, жизненный цикл, методология автоматизации интеллектуального труда, семантическое моделирование, анализ текстовой информации.

Стр. 78-92.

Полная версия статьи в формате pdf. 


REFERENCES

1. Volkova, G.D., O.V. Novoselova and O.G. Grigoriev. 2014. Issledovaniye metodologiy i metodov proyektirovaniya avtomatizirovannykh sistem razlichnogo naznacheniya [Research of methodologies and techniques of designing of automated systems for various applications]. Elektronnyye informatsionnyye sistemy [Electronic Information Systems] 2:57–69.
2. Tyurbeeva, T.B., G.D. Volkova and O.G. Grigoriev. 2013. Analiz i modelirovaniye protsessa sozdaniya prikladnykh avtomatizirovannykh sistem na osnove primenyayemykh resheniy [Analysis and modeling of the process of creating of applied of automated systems on the basis of applicable solutions]. Vestnik MGTU «Stankin» [Vestnik MSTU «Stankin»] 2:91–95.
3. Volkova, G.D. 2012. Filosofskiye aspekty modelirovaniya konstruktorsko-tekhnologicheskikh znaniy pri sozdanii sistem avtomatizatsii proyektirovaniya v mashinostroyenii [Philosophical aspects of the modeling of design and technological knowledge in the creation of systems of automation design in mechanical engineering]. Vestnik MGTU «Stankin» [Vestnik MSTU «Stankin»] 1:141–144.
4. Volkova, G.D. and O.V. Novoselova. 2010. Issledovaniye konturov upravleniya mashinostroitel'nogo predpriyatiya [Research of circuits of management engineering enterprise]. Tekhnologiya mashinostroyeniya [Mechanical engineering technology] 3:62–66.
5. Grigoriev, O.G., G.D. Volkova, O.V. Novoselova, L.V. Grigorieva and T.B. Tyurbeeva. 2012. Issledovaniye metodov i podkhodov pri sozdanii avtomatizirovannykh sistem razlichnogo naznacheniya [Research of methods and approaches to create automated systems for various applications]. Materialy 8-y mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii «Budushcheye problem mira nauki» [Materials for the 8th international scientific practical conference «The future issues of the world of science»]. София: С.7–12.
6. Meder,N. 1985. Artificial Intelligence as a tool of classification, or : the network of language games as a cognitive paradigm. International Classification12(3):128–132.
7. Volkova, G.D. 2014. Kognitivnoye modelirovaniye v tekhnosfere [Cognitive modeling in the technosphere]. Vestnik MGTU «Stankin» [Vestnik MSTU «Stankin»] 1(28):148–151.
8. Solomentsev, Yu.M. and G.D. Volkova. 2008. Kognitivnyye tekhnologii v konstruktorsko-tekhnologicheskoy informatike [Cognitive technologies in of design and technological informatics]. Vestnik MGTU «Stankin» [Vestnik MSTU «Stankin»] 4:132–135.
9. Volkova, G.D. and M.V. Shchukin. 2010. Kognitivnoye modelirovaniye informatsionnykh resursov proyektnokonstruktorskoy organizatsii [Cognitive modeling of information resources of design and technological organization]. Tekhnologiya mashinostroyeniya [Mechanical engineering technology] 5:55–59.
10. Tyurbeeva, T.B., G.D. Volkova and O.G. Grigoriev. 2013. Modelirovaniye protsessov sozdaniya, funktsionirovaniya i razvitiya prikladnykh avtomatizirovannykh sistem na baze metodologii avtomatizatsii intellektual'nogo truda [Modelling of processes of creation, operation and development of the applied automated systems on the basis of methodology of automation of intellectual labor]. Proceedings of the higher educational institutions. Volga region. Technical science [Izvestiya vysshikh uchebnykh zavedeniy. Povolzhskiy region. Tekhnicheskiye nauki] 4 (28):189–198.
11. Volkova, G.D. 2013. Metodologiya avtomatizatsii intellektual'nogo truda [Methodology of automation of intellectual labor]. Moscow: Janus-K. 104 p.
12. Volkova, G.D. 2009. Metodologiya avtomatizatsii intellektual'nogo truda: predposylki, osnovaniya, rezul'taty, problemy. Chast' 3 [Methodology of automation of intellectual labor: background, grounds, results, problems. Part 3]. Mezhotraslevaya informatsionnaya sluzhba [Interindustry Information Service] 4:15–31.
13. Volkova, G.D. 2006. Razvitiye metodologii avtomatizatsii intellektual'nogo truda kak teoreticheskiye osnovy sozdaniya prikladnykh avtomatizirovannykh sistem [Development of the methodology of automation of intellectual labor as a theoretical basis for the creation of applied automated systems]. Informatsionnyye tekhnologii i vychislitel'nyye sistemy [Information technology and computer systems] 1:105–117.
14. Volkova, G.D. 1997. Razrabotka novykh metodov i sredstv formirovaniya i vzaimodeystviya vzaimosvyazannykh semanticheskikh i sintaksicheskikh predstavleniy proyektno-konstruktorskikh zadach s tsel'yu povysheniya effektivnosti sistem avtomatizirovannogo proyektirovaniya mashinostroitel'nogo naznacheniya [Development of new methods and tools for the formation and integration of interrelated semantic and syntactic representations of design tasks for the purpose of increasing the efficiency of creating computer-aided design systems for engineering purposes]. D.Sc. Diss. Moscow. 608 p.
15. Volkova, G.D. and O.G. Grigoriev. 2011. Model' dannykh na giperdomenakh: predposylki, obosnovaniye, formal'noye opisaniye [Data model on hyper-domains: preconditions, justification, formal description]. Iskusstvennyy intellekt i prinyatiye resheniy [Artificial intelligence and decision-making] 4:14-38.
16. Volkova, G.D. and D.A. Volodin. 2007. Osobennosti razrabotki sredstv podderzhki upravleniya proyektami pri sozdanii SAPR mashinostroitel'nogo naznacheniya [Features of the development of support tools for project management in the creation of CAD-systems machine-building designation]. Tekhnologiya mashinostroyeniya [Technology of mechanical engineering] 2: 66–68.
17. Tyurbeeva, T.B. 2013. Metodika analiza variantov realizatsii protsessa sozdaniya avtomatizirovannykh sistem na baze metodologii avtomatizatsii intellektual'nogo truda [Methods for analyzing options for implementing the process of creating automated systems based on the methodology of automation of intellectual labor]. Materialy VI Vserossiyskoy nauchnoprakticheskoy konferentsii «Mashinostroyeniye - traditsii i innovatsii (MTI-2013)» [VI All-Russian Scientific and Practical Conference «Mechanical Engineering – Traditions and Innovations (MET-2013)» Proceedings]. Moscow. 208–210.
18. Volkova, G.D., O.G. Grigoriev and T.B. Tyurbeeva. 2014. Razrabotka sostava i struktury normativno-metodicheskogo obespecheniya protsessov sozdaniya, ekspluatatsii i razvitiya prikladnykh avtomatizirovannykh sistem [Development of the composition and structure of normative and methodological support for the processes of creation, functioning and development of applied automated systems]. Mezhotraslevaya informatsionnaya sluzhba [Interindustry Information Service] 4(169):36-43.
19. Tyurbeeva, T.B., G.D. Volkova and O.G. Grigoriev. 2014. Formal'noye opisaniye integral'nogo predstavleniya protsessov sozdaniya, ispol'zovaniya i razvitiya prikladnykh avtomatizirovannykh sistem na osnove sootvetstvuyushchikh resheniy [Formal description of integral representation of the processes of creation, functioning and development of applied automated systems on the basis of application solutions]. Vestnik MGTU «Stankin» [Vestnik MSTU «Stankin»] 1(28):98-101.
20. Tyurbeeva, T.B. and G.D. Volkova. 2014. Organizatsiya normativno-metodicheskogo obespecheniya protsessa sozdaniya prikladnykh avtomatizirovannykh system [Organization of normative and methodical support of the process of creating applied automated systems]. Yevraziyskiy soyuz uchenykh [The Eurasian Union of Scientists] 5-3(5):122-126.

2018 / 04
2018 / 03
2018 / 02
2018 / 01

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".