МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ И АНАЛИЗ ДАННЫХ
Е.Т. Дюндиков, А.В. Чепелев, А.Н. Белов "Адаптивные методы формализации и представления знаний о состоянии динамических систем"
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
РАСПОЗНАВАНИЕ ОБРАЗОВ
Е.Т. Дюндиков, А.В. Чепелев, А.Н. Белов "Адаптивные методы формализации и представления знаний о состоянии динамических систем"

Аннотация.

Рассматривается содержание информационно-методического обеспечения процесса принятия решений по управлению состоянием динамических систем. Предлагается унифицированный состав и последовательность выполнения процедур формализации и представления знаний о состоянии контролируемых объектов, с целью обеспечения оперативной адаптации функциональных возможностей различных средств мониторинга в масштабе времени близком к реальному.

Ключевые слова:

комплексный мониторинг, цветографический образ состояния объекта, динамические объекты и системы, информационно-методическая платформа, объект испытаний, средство мониторинга, программно-аппаратная конфигурация, интеллектуальная автономность, экспериментально-испытательная база, база знаний, база правил, интегрально-дифференциальная форма, матрица фактического состояния

Стр. 50-63.

 Полная версия статьи в формате pdf.

REFERENCES

1. Potapov A.A., Gulyaev Yu.V., Nikitov S.A., Pakhomov A.A., German V. A. Noveyshie metody obrabotki izobrazheniy. -M.: FIZMATLIT, 2008. - 496 s.
2. Levshin V.L. Biokiberneticheskie optiko-elektronnye ustroystva avtomaticheskogo raspoznavaniya izobrazheniy. -M.: Mashinostroenie, 1987. – 176 s., S. 7-44.
3. Lifanov Yu.S., Sablin V.N., Saltan M.I. Napravleniya razvitiya sredstv nablyudeniya za polem boya. –M.: Radiotekhnika, 2004. -64 s.
4. Dyundikov Ye.T., Kachkin A.A. Tekhnologiya dinamicheskoy integratsii i predstavleniya raznorodnykh dannykh dlya analiza i otsenki sostoyaniya mnogoparametricheskikh obektov. Informatsionnye tekhnologii. 2010, №2., S.66-73.
5. Ekologicheskiy monitoring: shag za shagom. Ye.V. Venitsianov i dr., pod redaktsiey Ye.A. Zaika. -M.: RKhTU im. D.I. Mendeleeva, 2003g. -252 s., S.12-47.
6. Sposob kompleksnogo kontrolya sostoyaniya mnogoparametricheskogo obekta po raznorodnoy izmeritelnoy informatsii. Patent RF №2459245.
7. Gaskarov D.V., Golinkevich T.A., Mozgalevskiy A.V. Prognozirovanie tekhnicheskogo sostoyaniya i nadezhnosti radioelektronnoy apparatury. -M.: Sov.radio, 1974. - 224 s.
8. Gordienko V.A. Vektorno-fazovye metody v akustike. -M.: FIZMATLIT, 2007. -480 s., S. 417-473.
9. Malinetskiy G.G. Matematicheskie osnovy sinergetiki: Khaos, struktury, vychislitelnyy eksperiment. Izd.5-e.-M.: Izdatelstvo LKI, 2007. -312 s., S. 113-173, 246-267.
10. Goldblatt R. Toposy. Kategornyy analiz logiki. Per. s angl.- M., Mir, 1983. – 488 s.; S. 30-58.
11. Smolin D.V. Vvedenie v iskusstvennyy intellekt: konspekt lektsiy. -2-e izd., pererab. -M.: FIZMATLIT, 2007. - 264 s.; S. 25-127, 130-187.
12. Rutkovskiy Leshek. Metody i tekhnologii iskusstvennogo intellekta /Per. s polsk. I.D. Rudinskogo. –M.: Goryachaya liniya – Telekom, 2010. -520 s.

 

2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02
2023 / 01

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".