REVIEWS
N.L. Prokhorov, A.K. Kim, G.A. Egorov To the 60th anniversary of the I.S. Brook Institute of Electronic Control Computers
GLOBAL PROBLEMS AND SOLUTIONS
COMPUTING SYSTEMS
MATHEMATICAL MODELING
DATA PROCESSING AND ANALYSIS
APPLIED ASPECTS OF COMPUTER SCIENCE
N.L. Prokhorov, A.K. Kim, G.A. Egorov To the 60th anniversary of the I.S. Brook Institute of Electronic Control Computers

Abstract.

The main stages in development of the Institute of Electronic Control Computers during sixty years of its existence are considered in this paper. The basic models of controlling computer systems, developed at the institute are presented. Creating and large-scale industrial production of small-computer system SM EVM have founded the technological base of automation control and information processing in varies branches of industry of the country.

Keywords:

INEUM – Institute of Electronic Control Computers, automatic digital M-1, M-2 computers, the concept of the controlling computer, control computers, small-computer system (SM EVM), software of the SM EVM, real-time control.

PP. 3-15.

DOI 10.14357/20718632180301 

References

1. Prokhorov, N.L., and E.N. Filinov. 1998. Isaak Semenovich Bruk i ego shkola [Isaak Semenovich Brook and his school]. Trudy Mezhdunarodnogo Simpoziuma «Komp'yutery v Evrope: proshloe, nastoyashchee i budushchee». [Symposium International «Computers in Europe: the past, the present and the future»] Kiev.
2. Isaak Semenovich Bruk. Chlen-korrespondent AN SSSR. K 100-letiyu so dnya rozhdeniya [Isaak Semenovich Brook. Corresponding member of Academy of Sciences of the USSR. To the 100th anniversary of birth]. 2002. Informatsionnye tekhnologii i vychislitel'nye sistemy [Information technologies and computing systems]. No. 2.
3. Egorov, G.A., and V.E. Krasovsky 2008. Rukovoditeli Instituta elektronnykh upravlyayushchikh mashin [The leadership of the Institute of Electronic Control Computers]. Istoriya nauki i tekhniki [History of science and technology] 5:19–25.
4. Prokhorov, N.L., A.K. Kim, and G.A. Egorov. 2017. Tvorcheskii put' I.S. Bruka. K 115-letiyu so dnya rozhdeniya [Creative way of the corresponding member of Academy of Sciences of the USSR I. S. Brook. To the 115 anniversary from the date of the birth]. Informatsionnye tekhnologii i vychislitel'nye sistemy [Information technologies and computing systems]. No. 2.
5. Dedov, Yu.A., M.A. Ostrovsky, K.V. Peselev, et al. / Pod obshchei red. B.N. Naumova/ 1980. Malye EVM i ikh primenenie [Small computers and their application]. Moscow: Statistics. 231 p.
6. Kabanov, N.D., M.R. Kovtun, B.V. Luk'yanov, et al. 1981. Sistema obrabotki ekonomicheskoi informatsii dlya malykh EVM [System processing of economic information for small computers]. Moscow: Finance and statistics. 184 p.
7. Vasil'ev, G.P., G.A. Egorov, and N.N. Shcherbina. 1983. Programmnoe obespechenie setei SM EVM [Software of computer networks of SM EVM]. Moscow: Finance and statistics. 87 p.
8. Semik, V.P., A.L. Fridman, V.E. Gorsky. 1983. Dialogovaya mnogoterminal'naya sistema dlya SM EVM [Box multi-station system for SM EVM]. Moscow: Finance and statistics. 159 p.
9. Vigdorchik, G.V., A.Yu. Vorob'ev, and V.D. Prachenko. 1983. Osnovy programmirovaniya na Assemblere dlya SM EVM [The basics of programming in Assembly language SM EVM]. Moscow: Finance and statistics. 160 p.
10. Naumov, B.N. 1983. Mikro- i mini-EVM. Nastoyashchee i budushchee [Micro- and mini-computers. The present and the future]. Moscow: Knowledge. 64 p.
11. Giglavyi, A.V., N.D. Kabanov, N.L. Prokhorov, et al. 1984. Mikro-EVM SM1800. Arkhitektura, programmirovanie, primenenie
[Micro-computers SM1800. Architecture, programming, application]. Moscow: Finance and statistics. 136 p.
12. Valikova, L.I., G.V. Vigdorchik, et al. 1984. Operatsionnaya sistema SM EVM RAFOS [Operating system (OS) RAFOS for SM EVM]. Moscow: Finance and statistics.
13. Prachenko, V.D., A.G. Samborsky, and M.V. Chumakov. 1985. Diskovaya operatsionnaya sistema kollektivnogo pol'zovaniya
[Disk operating system for collective use]. Moscow: Finance and statistics. 206 p.
14. Egorov, G.A., K.V. Peselev, V.V. Rodionov, et al. / Pod red. N.L. Prokhorova. 1986. SM EVM: kompleksirovanie i primenenie
[SM EVM: integration and application]. Moscow: Finance and statistics. 304 p.
15. Stolyar, L.N., and V.A. Shaposhnikov. 1986. Sredstva proverki rabotosposobnosti oborudovaniya SM EVM [Validation of
the hardware of SM EVM]. Moscow: Finance and statistics. 159 p.
16. Egorov, G.A., V.L. Karol', I.S. Mostov, et al. 1987. Operatsionnaya sistema OS RV SM EVM [Operating system OS RV for SM EVM]. Moscow: Finance and statistics. 271 p.
17. Balbashov, A.M., F.V. Lisovsky, V.K. Raev, et al. / Pod red. N.N. Evtikhieva, B.N. Naumova. 1987. Elementy i ustroistva na TsMD: Spravochnik [Elements and devices on CMD]. Moscow: Radio and communication. 488 p.
18. Prokhorov, N.L. 1987. Vychislitel'nyi kompleks SM1700. Arkhitektura, programmnoe obespechenie i primenenie [Computer
system SM1700. Architecture, software and application]. Sb. «Prikladnaya informatika» [Collection «Applied Informatics»]. No. 14. Moscow: Finance and statistics. 24 p.
19. Ostapenko, G.P., A.V. Aksenov, A.A. Nesterov, et al. 1988. Operatsionnaya sistema MOS VP dlya SM1700 [Operating system
MOS VP for SM1700]. Moscow: Finance and statistics.
20. Egorov, G.A., V.L. Karol', I.S. Mostov, et al. / Pod red. G.A. Egorova. 1990. Operatsionnaya sistema OS RVM SM EVM: Sprav. izd. [Operating system OS RVM for SM EVM]. Moscow: Finance and statistics. 303 с.
21. Vasil'ev, G.P., G.A. Egorov, V.S. Zonis, et al. / Pod red. N.L. Prokhorova. 1990. Malye EVM vysokoi proizvoditel'nosti. Arkhitektura i programmirovanie [Mini-computers of high performance. Architecture and programming]. Moscow: Radio and communication, 256 p.
22. Belyakov, M.I., Yu.I. Rabover, and A.L. Fridman. 1991. Mobil'naya operatsionnaya sistema: Spravochnik [Mobile operating system]. Moscow: Radio and communication. 208 p.
23. Kabanov, N.D., A.N. Shkamarda, V.S. Kravchenko, et al. / Pod red. L.N. Presnukhina. 1988. Mikro-EVM. Universal'nye mashiny semeistva SM1800 [Micro-computers. Universal computers of SM1800 family]. Moscow: High school, 158 p.
24. Prokhorov, N.L., and K.V. Peselev. 1989. Malye EVM. Perspektiva razvitiya vychislitel'noi tekhniki. Kn. 5 [Small computers. The prospect of development of computer technology]. Moscow: High school, 158 p.
25. Prokhorov, N.L., G.A. Egorov, V.E. Krasovsky, et al. / Pod red. N.L. Prokhorova. 2003. Upravlyayushchie vychislitel'nye kompleksy [Computer control systems]. Moscow: Finance and statistics. 352с.
26. Prokhorov, N.L., G.A. Egorov, V.E. Krasovsky, et al. / Pod red. Prokhorova N.L., V.V. Syuzeva. 2012. Upravlyayushchie vychislitel'nye kompleksy dlya promyshlennoi avtomatizatsii: Uchebn. posobie [Computer control systems for industrial automation]. Moscow: Bauman MSTU. 372 p.
27. Kim, A.K., V.I. Perekatov, and S.G. Ermakov. 2013. Mikroprotsessory i vychislitel'nye kompleksy semeistva «El'brus» [Microprocessors and computer systems of the family «Elbrus»]. St. Petersburg: Peter. 272 p.
28. Prokhorov, N.L., G.G. Znaiko, and V.E. Krasovsky. 2016. Novoe pokolenie tekhnicheskikh sredstv reabilitatsii [The new generation of technical means for medical rehabilitation]. Pribory [Devices] 7:1–10.
29. Znaiko, G.G., Prokhorov, N.L., and V.E. Krasovsky. 2016. Opyt proektirovaniya i vnedreniya komp'yuterizirovannoi ul'trazvukovoi meditsinskoi tekhniki [The experience of design and introduction into service of the computerised ultrasoundbased medical equipment]. Informatsionnye tekhnologii [Information technologies] 10:791–800.
 

2024 / 01
2023 / 04
2023 / 03
2023 / 02

© ФИЦ ИУ РАН 2008-2018. Создание сайта "РосИнтернет технологии".